виж Количката е празна

Bosch Solid 2000 B, SFU 16 HNS

1 465,00 лв.

Опции за покупка

1 465,00 лв.Oписание на продукта

Предимства:

  • Съобразена с потребностите мощностна гама от 16 до 45 kW
  • Лесно почистване през широко оразмерената врата на камерата за пепел
  • Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура
  • Добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли
  • Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети

Съчетание от висока мощност и ниски експлоатационни разходи

Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m² и отоплителен обем 200 m² се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност, като разбира се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения.

Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на котелната вода и по този начин ограничавате максималната ú стойност, а това оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.

Гориво

Последните цифри от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво:
– Отоплителните котли от тип “61” (напр. K 16-1 S 61) са предназначени за гориво тип кафяви въглища с размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%. Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс.
– Отоплителните котли от тип “62” (напр. K 32-1 S 62) са предназначени за дърва, с отоплителна стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс, каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.

Улеснен монтаж и обслужване

Монтажът на котела е изключително лесен, а свързването към инсталацията се извършва чрез стандартни фитинги.

Зареждането на гориво става безпроблемно през разлоположения в горната част на котела капак. За улесняване на почистването спомагат особено големите размери на вратата и камерата за пепел, както и системата за раздвижване на скарата за раздробяване на шлаката, с която пепелта се отстранява напълно.

С Вашия котел получавате също книжка с подробна информация по всички въпроси, касаещи неговата поддръжка и експлоатация, оптималния избор на режим, гориво и т.н.

Димоотвод

Имайте предвид, че изграждането връзката на отоплителния котел към комина трябва да се извършва в съответствие с предписанията на местния строителен надзор.

Наличието на комин с добра тяга е основна предпоставка за коректното функциониране на отоплителния котел. От него зависят в голяма степен мощността и икономичността. За това отоплителният котел може да се свързва само към комин с добра тяга – подробни указания са описани в техническата документация на котела.

Модел К 16-1 S 61 К 24-1 S 61 К 25-1 S 61 К 32-1 S 61 К 32-1 S 62 К 45-1 S 62
Диапазон на отоплителната мощност (kW) 6 -16 7 – 24 8 – 27 9 – 32 9 – 28 18 – 45
Основно гориво кафяви въглища (20 – 40 mm) дървесина
Заместително гориво дърва, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс кафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс
Разход на гориво на час (kg/h) 4,7 7,6 7,9 8,9 8,4 14
Отвор за пълнене (mm) 260×125 358×150 358×175 358×175 358×175 550×276
Обем горивна камера (l) 26 46 61 61 63 73
Тегло (kg) (l) 166 215 232 240 240 320
Размери H x B x L (mm) (l) 920x600x730 1040x700x770 1040x700x870 1060x700x870 1060x700x870 1045x770x980

 

Изтегляне на Ръководство за експлоатация за Solid 2000 B (2.8MB)